Zápal močových ciest

Infekcie močovopohlavného traktu sú po infekciách horných dýchacích ciest druhé najčastejšie ochorenia v populácii. Ich výskyt sa mení v závislosti od veku, pohlavia a imunity človeka.

Nekomplikovaný zápal močových ciest prekoná aspoň raz za život 50–60 % žien. V priebehu 3–6 mesiacov u 20–30 % z nich táto infekcia recidivuje, vráti sa. Vzhľadom na narastajúcu rezistenciu na antibiotiká, keď sa baktérie voči nim stávajú čoraz odolnejšími, sa lekári postupne dostávajú do situácie, keď majú v rukách proti týmto infekciám čoraz menej zbraní. Na Slovensku bola napríklad zaznamenaná vysoká rezistencia voči chinolónom, čo sú antibiotiká na liečbu infekcií močových ciest. Čoraz častejšie sa preto zdôrazňuje, že ich treba predpisovať i užívať zodpovedne, pretože na neúčinnosť týchto liekov doplácajú najmä chronickí pacienti. 

 

Koho postihuje zápal močových ciest?

Infekcie močových ciest sú v novorodeneckom veku častejšie u chlapcov, v predškolskom veku pribúdajú hlavne u dievčat. Medzi 20. – 50. rokom sú infekcie močových ciest u žien dokonca 50 x častejšie ako u mužov, neskôr sa však výskyt u oboch pohlaví približuje. Najčastejší je vzostupný typ infekcie: u dievčat a žien sú príčinou enterobaktérie zo stolice, u mužov sa infekcia šíri z prostaty, u chlapcov z osídlenia mieška a hrádze (je menej častá). Ďalšie miesto patrí prenosu pohlavným stykom, menej častý je prenos krvou, lymfatickými cestami, resp. priamym šírením baktérií z iného infikovaného miesta. Pri vzniku infekcie močovopohlavného systému zohráva významnú úlohu virulencia (nákazlivosť, jedovatosť) baktérií a imunita (odolnosť) hostiteľa. Dobre fungujúci obranný mechanizmus hostiteľa je založený na rýchlom vylúčení baktérií, pričom dôležité je aj pravidelné vylučovanie moču a prostatických sekrétov, či ďalšie nešpecifické obranné mechanizmy.